tillitsmåling

Dette verktøyet er revolusjonerende for bedrifter. Noen av bruksområdene har vi satt opp her:

Ved mistanke om forsikringssvindel så er det gjerne mange sjekkpunkter som en vanlig forsikringsstaker må igjennom. Før det blir evaluert om det er en mulig svindel eller et rettmessig krav. Ved å i tillegg bruke Eyedetect verktøyet vil du lettere kunne vite den rette intensjonen bak forsikringskravet og om det er legitimt. Noe som minsker svindel og sørger for bedre bunnlinje for selskapet.

Ansettelser er en stor del av hverdagen for mange, noe som gjør at det er ekstremt viktig å ansette rett person til stillingen. Intensjonen til den ansatte kan det være vanskelig å finne frem til, så her bør alle verktøy brukes. Eyedetect vil gi deg den innsikten du behøver for å ansette rett person, uten at det skal påvirke bedriften i en negativ forstand.

Ved utlån i dag er det vanlig med kredittsjekk. Det vil enkelt si noe om muligheten til tilbakebetaling av lånet som gis. Men hva med intensjonen? Vil personen virkelig betale tilbake og tar opp lånet i god tro? Dette er svar du kan få ut ifra Eyedetect. Noe som gjør at tapene kan minskes ved å luke ut de som har dårlige intensjoner om tilbakebetaling.

Er du i sitasjoner der du ofte må gjøre avtaler med personer uten å møte dem fysisk? I så fall vil du ser stor nytte av Eyedetect i forbindelse med å sjekke den faktiske identiteten til personen du skal gjøre avtaler med.

Et stort problem i dag er overholdelse av konfidensialitet for ansatte og andre parter som er i kontakt med personer utenfor firma. Med Eyedetect kan du avdekke om konfidensialiteten er brutt eller om det er noen som har intensjoner om dette. På den måten får du god oversikt over risikoene som finnes i selskapet og kan planlegge videre strategier for dette.