løgndetektor

Tradisjonelle løgndetektorer baserer seg gjerne på hjerterytme og andre nervøse tegn under et avhør fra en person som administrerer testene.

Nøyaktigheten på denne er ikke så god og derfor er Eyedetect fra Converus en mye bedre løsning med mer nøyaktighet.

Blant annet i USA blir tradisjonelle løgndetektorene og polygraf gjerne brukt i den hensikt at de skremmer frem sannheten mer enn at de er korrekte. Nettopp fordi de kriminelle tror at den fungerer og at de dermed blir avslørt. Veldig sjeldent blir den derfor brukt i rettssystemet som bevis, på grunnlag av unøyaktigheten.

I andre sammenhenger kan den brukes på samme måte, for å få frem sannheten basert på manglende kunnskap om hvordan de fungerer. Selvfølgelig har det også oppstått en del metoder for å unngå å bli detektert på løgn, så om dette følges vil det være enda større sannsynlig for at de ikke fungerer.

Løgndetektor test i hele Norge. 

Løndetektortester har blitt en vanlig praksis i hele Norge, med både rettshåndhevende instanser og private selskaper som bruker dem for å fastslå sannheten til enkeltpersoner. Bruken av polygraftesting har vakt bekymring blant borgerrettighetsforkjempere, som hevder at testene ikke er idiotsikker og kan føre til falske anklager. Til tross for dette har den norske regjeringen fortsatt å investere i opplæring og bruk av polygrafundersøkere, og mener at det er et verdifullt verktøy for å identifisere villedende atferd. Imidlertid er påliteligheten til løgndetektortester fortsatt gjenstand for debatt, med mange eksperter som stiller spørsmål ved deres nøyaktighet og effektivitet. De etiske implikasjonene av å bruke polygraftesting som et middel til å fastslå skyld eller uskyld kan heller ikke overses. Ettersom bruken av løgndetektortester blir stadig mer utbredt i Norge, er det viktig for myndighetene å nøye vurdere de potensielle konsekvensene og begrensningene ved å stole på denne teknologien som en pålitelig metode for å skjelne sannhet. 

Er det mulig å lure en polygraf?

Nøyaktigheten og påliteligheten til polygraftester har vært gjenstand for debatt i flere tiår. Mens noen mener at disse testene er idiotsikker, er sannheten at det er fullt mulig å lure en polygraf. Det finnes ulike veldokumenterte metoder som enkeltpersoner kan bruke for å manipulere resultatene av en polygraftest, inkludert å endre pustemønsteret deres, mentalt manipulere deres fysiologiske responser, eller bruke mottiltak som å bite i tungen eller forestille seg noe skremmende. I tillegg kan det hende at personer som er dyktige på bedrag eller har psykopatiske tendenser ikke viser de typiske fysiologiske reaksjonene som polygrafen måler, noe som gjør det vanskelig for testen å oppdage uærlighet nøyaktig. Videre kan tolkningen av polygrafresultater påvirkes av undersøkerens skjevhet eller forutinntatte meninger. Som et resultat er det avgjørende å nærme seg polygraftesting med en kritisk tankegang og ikke bare stole på resultatene som en definitiv indikator på sannhet. 

Forskning viser at det er mulig å bløffe en polygraftest. En Eyedetect er derimot ikke mulig å bløffe på samme måte.  

Forskerne påpeker at teknikken Concealed Information Test er mer nøyaktig. Det er den som brukes i retten i Japan og av etterretningstjenesten FBI.

– Ingen av metodene er feilfrie. Det er mye snakk om falske positive – altså uskyldige som ser skyldige ut. Det er den verste formen for feil, sier Langleben, som har forsket på temaet. Les forskningsartikkelen på forskning.no.

Hvor utbredt løgndetektortest med polygraf?

Bruken av polygraf-løgnedetektortester har blitt stadig mer utbredt på forskjellige felt, inkludert rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet og sysselsettingsundersøkelser. Til tross for den utbredte bruken, har nøyaktigheten og påliteligheten til polygraftester vært sterkt diskutert. Mange eksperter hevder at testen ikke er idiotsikker og kan gi falske resultater, noe som fører til urettferdige utfall. Faktisk har American Psychological Association uttalt at nøyaktigheten av polygraftester er tvilsom og lett kan manipuleres av dyktige personer. Til tross for denne kritikken er mange organisasjoner og offentlige etater fortsatt avhengige av polygraftester som et verktøy for å identifisere bedrag. Denne utbredte bruken reiser etiske bekymringer om potensialet for falske anklager og brudd på individuelle rettigheter. Ettersom debatten om gyldigheten av polygraftester fortsetter, er det viktig for organisasjoner og beslutningstakere å kritisk vurdere de etiske implikasjonene og potensielle risikoene forbundet med deres avhengighet av denne teknologien. 

Vi er leverandør av sannheten. Hverken mer eller mindre.

Vi er leverandøren av sannheten. Verken mer eller mindre. I en verden fylt med feilinformasjon og falske nyheter, er det avgjørende å ha en pålitelig kilde til sannhet. Det er her vi kommer inn. Vi er forpliktet til å gi deg nøyaktig, pålitelig informasjon som du kan stole på. Teamet vårt jobber utrettelig for å avdekke fakta og levere dem til deg på en klar og gjennomsiktig måte. Vi forstår viktigheten av å holde seg informert og ta beslutninger basert på sannhet, og vi tar det ansvaret på alvor. Når du kommer til oss, kan du være trygg på at du får den virkelige historien. Vi tror på kraften i kunnskap og påvirkningen den kan ha på verden. Så la oss være din guide til å navigere i havet av informasjon der ute. Stol på at vi er leverandøren av sannheten, og sammen kan vi jobbe mot et mer informert og bedre samfunn.

Vi leverer tester innen utroskap, justismord m.m. Personen får mulighet til å vise sannheten og det gir svar på hva som er sant og ikke sant.  Spørsmål velger du selv. Løgndetektoren viser om du lyver eller ikke. Resultatet får du med en gang. Maskinen er utviklet for å avsløre om du svarer sant eller ikke på spørsmålene. Den vil bevise skyld eller uskyld. Resultatet av en løgndetektortest bruker du videre i din sak.


Løgndetektor og utroskap

Utroskap kan enklere avsløres ved å ta en utroskapstest. 

 

Typiske tegn til en utro partner:

1. Redusert interesse eller hengivenhet overfor deg

2. Økt hemmelighold med telefonen, datamaskinen eller andre personlige enheter
3. Uforklarlige fravær eller endringer i rutine
4. Plutselige endringer i utseende eller pleievaner
5. Uforklarlige utgifter eller økonomiske avvik
6. Defensiv eller unnvikende oppførsel når de blir spurt om deres oppholdssted eller aktiviteter
7. Uvillighet til å forplikte seg til fremtidige planer eller diskutere forholdet
8. Økt irritabilitet eller fiendtlighet mot deg
9. Magefølelse eller intuisjon om at noe ikke stemmer
10. Bevis på utroskap som å finne belastende meldinger eller gjenstander. 

 

10 mulige tegn på at kjæresten er utro:

Hvis du mistenker at kjæresten din kan være utro, er det viktig å være på vakt og gjenkjenne potensielle advarselstegn. Her er 10 mulige tegn som kan indikere utroskap:

1) Han blir altfor beskyttende overfor telefonen sin og er hemmelighetsfull om meldingene og anropene sine.
2) Han begynner å bruke mer tid borte fra deg og blir fjern i kommunikasjonen.
3) Det er uforklarlige endringer i timeplanen eller arbeidsrutinen hans.
4) Han blir defensiv eller unnvikende når du spør ham om hans aktiviteter eller oppholdssted.
5) Du merker en plutselig endring i utseendet eller pleievanene hans.
6) Han viser mangel på interesse for å være intim med deg.
7) Du finner uforklarlige kvitteringer eller kredittkortbelastninger for gaver eller utflukter som du ikke var en del av.
8) Han blir altfor kritisk eller begynner å slåss uten noen åpenbar grunn.
9) Du har en magefølelse av at noe ikke stemmer i forholdet.

10) Du fanger ham i løgner eller inkonsekvenser i historiene hans. Hvis du merker flere av disse tegnene, kan det være på tide å ta en seriøs samtale med kjæresten din og ta opp muligheten for utroskap. 

 

«Én gang utro, alltid utro», eller?

Utroskap er et alvorlig tillitsbrudd i ethvert forhold, og forestillingen om at «en gang utro, alltid utro» bærer en tungtveiende sannhet. Når noen velger å forråde partneren sin ved å engasjere seg i en utenomekteskapelig affære, taler det til deres karakter og deres verdier. Det indikerer mangel på respekt for forpliktelsen de gjorde, og en vilje til å sette sine egne egoistiske ønsker over følelsene til sin kjære. I mange tilfeller er det mer sannsynlig at personer som har vært utro en gang, gjentar oppførselen i fremtiden. Dette er ikke dermed sagt at folk ikke er i stand til å forandre seg, men arrene etter utroskap stikker dypt og kan skape et atferdsmønster som er vanskelig å bryte. Det krever en enorm mengde innsats, selvrefleksjon og dedikasjon for å gjenoppbygge tillit og redde et forhold etter utroskap. Derfor fungerer ordtaket «en gang utro, alltid utro» som en nøktern påminnelse om de potensielle konsekvensene av svik og viktigheten av troskap i ethvert forpliktet forhold. 

 

Er det mulig å redde forholdet etter utroskap eller mistanke om utroskap?

Utroskap eller mistanke om utroskap kan være et ødeleggende slag for ethvert forhold, forårsake dyp følelsesmessig smerte og svekke tillit. Imidlertid er det mulig for et forhold å overleve og til og med trives etter et slikt svik. Å gjenoppbygge tillit krever tid, tålmodighet og vilje til å ta tak i de underliggende problemene som førte til utroskapen. Begge parter må være forpliktet til ærlig kommunikasjon, åpenhet og å søke profesjonell hjelp om nødvendig. Det er viktig å erkjenne det vonde og jobbe gjennom følelsene, men også å sette grenser og forventninger til fremtiden. Veien til bedring vil utvilsomt være fylt med utfordringer, tilbakeslag og vanskelige samtaler, men med dedikasjon og et genuint ønske om å gjenoppbygge, er det mulig for et forhold å vokse frem sterkere enn før. Det krever en betydelig mengde introspeksjon, selvbevissthet og endringsvilje, både individuelt og som par. Til syvende og sist er det å redde et forhold etter utroskap en personlig avgjørelse som krever en dyp forståelse av ens egne verdier, grenser og evne til tilgivelse.

Kontakt oss hvis du eller en du kjenner ønsker å ta en løgndetektortest.